Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Születési adatok
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Munkatapasztalatok

Ajánló
Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatkezelési nyilatkozat
Az Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozatot elolvastam és elfogadom. Ezt követően regisztrációja véglegesítésre kerül!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

Adatkezelési tájékoztató:

A Trans-Sped adatkezelőnek minősül a beérkezett önéletrajzokban foglalt személyes adatok kezelésének tekintetében, és adatkezelési folyamatai során betartja a hatályos jogszabályok előírásait, és adatkezelési gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek alapvető jogainak és magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaira.

Ha adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése vagy megjegyzése merül fel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az adatbiztonsag@trans-sped.hu címen.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az álláspályázat elbírálása, munkaviszony létesítése, valamint az Ön értesítése olyan jövőbeli állásajánlatokról, melyek az Adatkezelő megítélése szerint az Ön képzettségének és szakmai tapasztalatainak megfelelhetnek.

A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő nyilvántartja Önről nevét, e-mail címét, telefonszámát, önéletrajzát, motivációs levelét és egyéb, az álláspályázatkor megadott adatait.

Az adatok forrása és egyben jogalapja

Az Ön által megküldött jelentkezés.

Az adatokhoz hozzáférés, tárolás, az adatkezelés tartama

Az Adatokat a HR osztályon kívül kizárólag az Adatkezelő azon munkatársai használják fel, akik az érintett álláspályázat elbírálásában illetékesek. Adatkezelő az Adatokat saját elektronikus rendszereiben tárolja a beérkezésüktől számított 1 évig. Amennyiben Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy álláspályázatokkal ez időn túl is meg szeretné keresné Önt, akkor az adatkezelés tartamának lejárata előtt felveszi Önnel a kapcsolatot, a további 1 évvel való meghosszabbítás érdekében. Az adatkezelés meghosszabbítása az Ön hozzájárulása alapján történik.

Az Önt megillető jogok

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján az adatbiztonsag@trans-sped.hu e-mail címen érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján - a jogszabályban megjelölt keretek között

a) hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz; (15. cikk)

b) tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartama) illetően; (15. cikk)

c) bármikor visszavonhatja hozzájárulását; (7. cikk (3))

c) kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; (16. cikk)

d) kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (17. cikk)

e) kérheti az adatok használatának korlátozását (18. cikk)

f), kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, vagy azokat másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (20. cikk);

g) tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet (77. cikk).

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Budapest, 1125, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.).

Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

Kapcsolat

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, kéréseivel kérjük, forduljon hozzánk az adatbiztonsag@trans-sped.hu e-mail címen.  

Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségen válaszolunk.

Adatkezelési Tájékoztatónk mindenkor aktuális változata hozzáférhető a www.trans-sped.hu weboldalon.